سانتریفیوژ و اگزوز فن در شیراز ( غلامی )

غلامی: ۰۷۱۳۲۲۴۸۹۱۴ - ۰۷۱۳۲۲۴۸۹۱۵ - ۰۹۱۷۳۱۳۸۵۹۸

انواع سانترفیوژ صنعتی جهت فست فود و رستوران، ورزشگاه ،آزمایشگاه ، هتل و .... . . شیراز /خیابان قا آنی شمالی (کهنه ) فروشگاه شیراز فن

غلامی

کرمان > زرند

۰۷۱۳۲۲۴۸۹۱۴ - ۰۷۱۳۲۲۴۸۹۱۵ - ۰۹۱۷۳۱۳۸۵۹۸

Email

آدرس: شیراز /خیابان قا آنی شمالی (کهنه ) فروشگاه شیراز فن

تعداد بازدید: ۶۲۷

به روز رسانی: امروز ۲۰:۲۱

شناسه آگهی: ۱۲۵۶۶۷۶